Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ điều khiển tốc độ đoàn tàu nhằm tối ưu hóa tiêu hao nhiên liệu và đảm bảo an toàn chạy tàu trên đường sắt Việt Nam

Nghiên cứu xây dựng hệ thống hỗ trợ điều khiển tốc độ đoàn tàu nhằm tối ưu hóa tiêu hao nhiên liệu và đảm bảo an toàn chạy tàu trên đường sắt Việt Nam

Tạp chí GTVT - Bài báo đưa ra phương pháp xây dựng hệ thống hỗ trợ điều khiển lái tàu, đảm bảo công suất kéo tối ưu tương ứng với công lệnh tốc độ cho phép và trọng lượng đoàn tàu theo lý trình đã định để chỉ dẫn tài xế điều khiển công suất kéo của đầu máy tối ưu theo từng cung đoạn trên toàn tuyến nhằm tiết kiệm nhiên liệu chạy tàu mà vẫn đảm bảo được yêu cầu về an toàn.