Những nhóm hàng xuất khẩu chính quý I/2018

Những nhóm hàng xuất khẩu chính quý I/2018

Theo số liệu thống kê hàng hoá xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu trong quý đầu tiên của năm tiếp tục đạt mức tăng cao 24,8% so với cùng kỳ năm trước,...

Tránh bị thao túng trên thị trường vốn

Tránh bị thao túng trên thị trường vốn

Làn sóng đầu tư trực tiếp và gián tiếp nước ngoài tiếp tục đổ vào Việt Nam trong những tháng đầu năm 2018. Tuy nhiên các chuyên gia kinh tế bắt đầu cảnh báo về các tác động của dòng vốn ngoại lên các cân đối vĩ mô.