Đàn ông 30

Đàn ông 30

Đó không phải đơn thuần là con người ấy sống những 30 mà là anh ta đã sống đúng nửa đời ng...

Thư gửi mẹ...

Thư gửi mẹ...

Vài dòng nghệch ngoạc trên giấy, đó là biết bao nhiêu thứ trong cuộc đời tôi ngoảnh đầu nh...