Nga: Tìm thấy hộp đen thứ hai máy bay rơi

Nguồn: www.tienphong.vn