Biển người hào hứng với cuộc "đại chiến cam" ở Italy

Nguồn: www.tienphong.vn