Thành lập thêm 6 cụm công nghiệp tại Hà Nội

thành lập 6 Cụm công nghiệp

 

TP. Hà Nội ban hành các quyết định thành lập 6 cụm công nghiệp

Cụ thể, cụm công nghiệp Ngọc Sơn (Chương Mỹ) quy mô 18,75ha; tính chất, chức năng của cụm công nghiệp là phát triển công nghiệp (ngành hàng thủ công mỹ nghệ, chế biến lương thực, thực phẩm, hàng cơ kim khí). Cụm công nghiệp Thanh Thùy (Thanh Oai) quy mô hơn 5,5ha; tính chất, chức năng của cụm công nghiệp là bố trí các ngành nghề sản xuất kinh doanh kim, cơ khí, mộc điêu khắc...

Tương tự, cụm công nghiệp Liên Hà (Đan Phượng) có quy mô 9,26ha; tính chất, chức năng của cụm công nghiệp là phát triển công nghiệp (chế biến lâm sản, mộc dân dụng...). Cụm công nghiệp Phú Thịnh (thị xã Sơn Tây) có quy mô 8,522ha; tính chất, chức năng của cụm công nghiệp là công nghiệp nhẹ.

Cụm công nghiệp Phú Thị (Gia Lâm) có quy mô 20,22ha; tính chất, chức năng của cụm công nghiệp là đa ngành nghề. Cụm công nghiệp Vân Hà (Đông Anh) quy mô 8,01ha có tính chất, chức năng là làng nghề.

Mục đích thành lập các cụm công nghiệp này nhằm cụ thể hoá công tác phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn các huyện; đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và đầu tư xây dựng các công trình trên phạm vi đất quy hoạch và góp phần thực hiện phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giải quyết nhu cầu việc làm cho người lao động địa phương.

Nguồn: danhbanhadat.vn