Người nước ngoài có được mua nhà phố riêng lẻ ở Việt Nam không?

Trả lời:

Tư vấn luật
Người nước ngoài không được mua nhà phố riêng lẻ không thuộc dự án ở Việt Nam

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 159 Luật Nhà ở 2014:

“Tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua các hình thức sau đây:

a) Đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan;

b) Mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ.”

Căn cứ vào quy định trên thì người nước ngoài chỉ có quyền sở hữu nhà ở dưới 2 hình thức đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan; mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ.

Nên trong trường hợp của bạn, đối tượng nhà phố riêng lẻ (nhà phố không thuộc dự án) được quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật Nhà ở 2014 “Nhà ở riêng lẻ là nhà ở được xây dựng trên thửa đất ở riêng biệt thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, bao gồm nhà biệt thự, nhà ở liền kề và nhà ở độc lập.” không thuộc nhóm đối tượng nhà ở mà người nước ngoài được sở hữu tại Việt Nam, hay nói cách khác người nước ngoài không được mua nhà phố riêng lẻ không thuộc dự án ở Việt Nam.

(Công ty luật hợp danh Thiên Thanh)

Nguồn: dothidiaoc.com