Chuyển quyền sử dụng đất từ tài sản thừa kế

Trên mảnh đất này của bà ngoài để lại, ngoài nhà của mẹ tôi còn có 5 căn khác của các con của dì, cậu tôi (đã được sự đồng ý chấp thuận của ngoại khi còn sống và hiện chưa tách sổ riêng). Trên giấy tờ vẫn đứng tên bà ngoại nhưng nay giấy tờ đã bị mất. 

Xin hỏi luật sư, mẹ tôi muốn chuyển quyền sử dụng sang tên mẹ tôi thì có được không? Nếu được thì hồ sơ thủ tục như thế nào? Xin cảm ơn.

([email protected])

Trả lời:

Tư vấn luật
Hồ sơ chuyển quyền sử dụng bao gồm giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản, văn bản tặng cho
và các tài liệu khác tùy trường hợp cụ thể

Do thông tin bạn cung cấp không đầy đủ nên không thể hiểu chính xác bản chất sự việc. Chúng tôi tạm hiểu như nhau:

Mẹ bạn cùng 5 cậu, dì khác đang xây nhà và đang sinh sống trên mảnh đất mà bà ngoại tạo lập lúc còn sống. Mảnh đất này được cấp Giấy chứng nhận theo quy định và do bà ngoại bạn đứng tên nhưng nay đã thất lạc bản chính. Trước lúc qua đời, bà ngoại có cho mẹ bạn, toàn bộ thửa đất và được sự thống nhất các cậu, dì của bạn. Hiện bạn muốn tư vấn để mẹ bạn đứng tên trên Giấy chứng nhận và thủ tục thực hiện.

Với nội dung trên, chúng tôi tạm chia ra các trường hợp như sau: 

Thứ nhất, khi còn sống bà ngoại bạn chỉ nói về việc cho mẹ bạn thửa đất mà không lập giấy tờ hoặc có lập nhưng không chứng thực, xác nhận ý chí hoặc không thỏa các điều kiện theo quy định để xác nhận ý chí về tặng cho tài sản. Với trường hợp này, mẹ bạn cần có sự thống nhất của các cậu, dì bạn với nội dung giao toàn bộ đất đai nhà cửa cho mẹ bạn khi khai nhận di sản thừa kế từ bà ngoại bạn.

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế được thực hiện tại tổ chức công chứng có thẩm quyền, hồ sơ gồm giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu đối với tài sản khai nhận, giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân giữa người khai nhận và người để lại di sản và các văn bản khác tùy trường hợp cụ thể. Sau khi hoàn tất khai nhận, mẹ bạn cần chuyển hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại địa phương để được cập nhật nội dung khai nhận di sản.

Mẹ bạn có thể nộp hồ sơ đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại địa phương để được cập nhận nội dung tặng cho tài sản cho mẹ bạn nếu bà ngoại bạn đã lập văn bản tặng cho mẹ bạn toàn bộ đất đai và văn bản được công chứng, chứng thực theo quy định nhưng vì lý do nào đó mà vẫn chưa sang tên.

Hồ sơ bao gồm giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản, văn bản tặng cho và các tài liệu khác tùy trường hợp cụ thể.

Song việc sang tên mẹ bạn có thể gặp sự phản đối từ cậu, dì của bạn nên việc sang tên cho mẹ bạn có thể phát sinh thêm nhiều thủ tục và thời gian. Bạn cần được tư vấn chi tiết hơn để đảm bảo kết quả tốt nhất.

(Công ty luật hợp danh Thiên Thanh)

Nguồn: dothidiaoc.com