TP.HCM: Đất ở nhỏ nhất 36 m2 được tách thửa từ 1/1/2018

Nguồn: tieudungplus.vn