5/12, chưa áp dụng quy định ghi tên các thành viên gia đình vào sổ đỏ

Nguồn: tieudungplus.vn